Alternate Text
season 3
S3 E26 24m
Remember Me
S3 E25 23m
Haunt It Up
S3 E24 23m
Loyal It Up
S3 E23 23m
Stress It Up
S3 E22 23m
My Bitter Sweet 16 It Up
S3 E21 23m
Oui Oui It Up
S3 E20 24m
Future It Up
S3 E19 24m
Psych It Up
S3 E18 23m
Opposites Attract It Up
S3 E17 23m
Brain It Up
S3 E16 24m
In the Bag it Up
S3 E15 22m
Love and War It Up
S3 E14 22m
Switch It Up
S3 E13 22m
Forward and Back It Up
S3 E12 24m
I Do It Up
S3 E11 22m
Clean It Up
S3 E10 24m
My Fair Librarian It Up
S3 E9 23m
Ty It Up
S3 E8 23m
Quit It Up
S3 E7 23m
Oh Brother It Up
S3 E6 24m
Home Alone It Up
S3 E5 24m
Merry Merry It Up
S3 E4 23m
Lock It Up
S3 E3 23m
Spirit It Up
S3 E2 23m
Funk It Up
S3 E1 23m
Fire It Up